السومریه نیوز نوشت، حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت: برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق شهروندان است اما خارج شدن تظاهرات از روند آن به مثابه تلاش برای بازگرداندن کشور به عقب است.

وی افزود: عراقی ها هرج و مرج و تعدی به نیروهای امنیتی را بر نمی تابند. کسانی که دست به اقدامات می زنند افرادی خرابکارند که از خواسته های شهروندان برای آسیب رساندن سوء استفاده می کنند.

نخست وزیر عراق از نیروهای امنیتی خواست که در آماده باش کامل باشند.

وی بر اهمیت اقدام امنیتی و اطلاعاتی تاکید کرد.

العبادی گفت: می خواهیم که صدای شهروندان را بشنویم زیرا دولتی زنده است که با شهروندان تعامل داشته باشد. ما به نیروهای امنیتی توصیه کرده ایم که از سلاح علیه شهروندان غیر مسلح استفاده نکنند.