خبرگزاری اسپوتنیک نوشت، مویزه خاطر نشان کرد: گای لافونتانت، نخست وزیر نامه استعفای خود را تحویل من داده است. من استعفای دولت را می پذیرم. من میخواهم از آقای لافونتانت و اعضای کابینه وی به خاطر خدماتشان تشکر کنم.

اوایل ماه ژوئیه اعتراضات در هائیتی بعد از آن که مقام‌ها خبر از کاهش یارانه‌های سوخت در راستای توافق خود با صندوق بین المللی به منظور مقابله با کسری بودجه دادند، آغاز شد. 

طبق طرح دولت قیمت بنزین قرار شد به میزان ۳۸ درصد افزایش پیدا کند و قیمت گازوئیل ۴۷ درصد و قیمت نفت سفید نیز ۵۱ درصد افزایش می‌یابند.

در جریان این اعتراضات معترضان اقدام به مسدود کردن جاده‌ها، غارت کردن مغازه‌ها و آتش زدن خودروها در شهر پورتوپرنس پایتخت هائیتی کردند. بر طبق گزارش رسانه‌ها دست کم چهار تن در خشونت‌های ناشی از این اعتراضات کشته شدند.

با وجود آن که مقام‌ها از انصراف از تصمیمشان برای افزایش قیمت‌های سوخت خبر دادند این ناآرامی‌ها ادامه یافت و معترضان خواهان استعفای لافونتانت از نخست وزیری شدند.