محمد جواد حق شناس در توئیتی درباره برکناری مدیر کل مجموعه ورزشی آزادی نوشت: «روز گذشته ناصر محمودی فر مدیر کل مجموعه ورزشی آزادی که ۵ ماه پیش به این سمت منصوب شده بود برکنار شد.

از مدیران عالی ورزش انتظار می رفت از عملکرد موفق وی در برگزاری نمایش مسابقات تیم ملی فوتبال در جام جهانی روسیه که با حضور خانواده های ایرانی برگزار شد قدردانی شایسته ای صورت گیرد.»