وی گفت:

موضوع این بود که مصاحبه‌کننده پرسید اگر قرار باشد شورای عالی تغییر کند ممکن است افرادی جای آقای عارف را بگیرند؟ من گفتم این موضوع به انتخاب شورا بستگی دارد. خود شورا ممکن است افرادی را به عنوان رییس، منشی و... انتخاب کنند. دوباره پرسید ممکن است افرادی مثل آقای عبدالله نوری به عنوان رییس شورا مطرح شود. من گفتم بله ایشان هم می‌تواند مطرح شود. خبرنگار رسانه وابسته به صدا و سیما که معمولا می‌خواهند در هر آش یک گوشتی برای خود پیدا کنند، این تیتر را زد که آقای نوری جایگزی خوبی برای عارف است. در حالی که من نگفته بودم. او پرسید و من گفتم می‌تواند این‌طور باشد. معنای این حرف این نیست که من دنبال چنین تغییر و تحولی باشم.