در ابتدا در ساعت ۹ صبح این جدول در سایت شرکت توزیع برق تهران منتشر شد که بعد از دقایقی به منظور اصلاح به طور کامل از روی سایت این شرکت برداشته شد و مجددا در ساعت ۱۰:۳۰ جدول دیگری در این راستا منتشر  و بار دیگر در ساعت ۱۴ اصلاح شد. نهایتا این جدول دقایقی پیش برای بار سوم اصلاح شده و در دسترس مشترکان قرار گرفته است.