به گزارش  هافینگتون پست، اوباما که اصالتا کنیایی – آمریکایی است همراه با اعلام خبر سفر خود به آفریقا – نخستین سفر به این قاره  پس از پایان دوران ریاست جمهوری- اعلام کرد که در تابستان امسال ۶ کتاب ویژه را مطالعه می کند و پیشنهاد کرده که مخاطبانش در تابستان امسال این کتاب ها را مطالعه کنند.

5 کتاب از این 6 کتاب اثر نویسندگان مشهور آفریقایی یا آفریقایی‌تبار است و یک کتاب نیز نوشته مشاور و نطق‌نویس سابق اوست.

این کتاب‌ها عبارتند از:

"راه دشوار آزادی" اثر "نلسون ماندلا"

"همه چیز فرو می‌پاشد" از "چینوآ آچه‌به" نویسنده مشهور نیجریه‌ای

"یک دانه گندم" اثر " نگوگی وا تیونگو" نویسنده کنیایی

"آمریکایی" اثر خانم " چیماماندا نگوزی آدیچی" نویسنده نیجریه‌ای

"بازگشت" اثر "هشام مطر" نویسنده انگلیسی- لیبیایی

" جهان همان طور که هست" اثر "بن رودز" مشاور و نطق‌نویس سابق اوباما