محمد تقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز در مورد ظرفیت روحانیت برای ایجاد وحدت  همدلی گفت: روحانیون ضمن بیان نظرات و مواضع خود نباید از خط امام و رهبری خارج شده و در مسیری غیر از مسیر وحدت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه «قبول داریم که روحانیت واقعا باید فراجناحی حرکت کند» گفت: «منظور از روحانیت فقط یک جامعه خاص نیست و به طور کلی می گویم. روحانیت باید در عرصه های مختلف حکم پدری داشته باشد و در جهت رفع اختلافات و نزدیک کردن جناح های سیاسی اقدام کند».

رهبر با تاکید بر اینکه «شان روحانیت ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی» نیست، گفت: «اعتبار روحانیت به این است که وارد کش‌مکش‌های سیاسی نشود. البته این به معنای دور ماندن از مسائل سیاسی و اجتماعی نیست. روحانیت وظیفه دارد که مواضع یا انتقادات و تذکرات خود را مطرح کند. در عین حال باید از جناح‌های سیاسی به دور مانده و تنها به اظهارنظر، نقد منصفانه، هدایت و راهنمایی بپردازد».

وی در ارزیابی عملکرد روحانیت، گفت: «تصور می کنم که روحانیت تقریبا این سیاست را حفظ کرده است. ممکن است جسته و گریخته کسانی باشند که در جریان‌های افراطی این سو و آن سو قرار گرفته باشند اما این را نمی توان به حساب قاطبه روحانیت گذاشت».

عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این که چطور باید از این اندک تندرویی‌ها نیز فاصله گرفت، گفت: «معتقد هستم که برای شاهد این اندک تندرویی ها هم نباشیم باید از کسانی که فراگیرتر فکر می‌کنند خواست که بار ارائه رهنمودها برای حل وفصل اختلافا و جلوگیری از بروز چالش های بیشتر، اقدام کنند. در واقع مثل پدری که اختلاف نظر فرزندان جوان خود را از طریق گفت و گو حل می‌کنند.»

وی با اشاره به اینکه «گفت و گو میان سران جریان های اصلاح طلب و اصولگرا در کاهش تنش ها تاثیر قابل توجهی دارد» گفت: «چه مانعی است که آن ها با یکدیگر گفت و گو کرده و با اشاره به اصول مشترک مثل ایرانیت، ولایت، امام و انقلاب مسایل را حل کنند. پدرکشتگی که با هم نداریم . درست است برخی تندتر و برخی کندتر می‌روند اما به هرحال ما در یک کاروان هستیم و چهره های شاخص که حرف آن ها مقبولیت دارند، می‌توانند در نزدیک کردن دیدگاه های متفاوت نقش موثری داشته باشند.»

رهبر تاکید کرد که «در شرایط فعلی بیش از هر چیز به یکپارچگی و زیر یک پرچم و خیمه بودن، نیاز داریم.»

وی افزود: «ما انسان‌ها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دیدگاه داریم اما این نباید مبای اختلافات جدی و مایه تنش شود. گفت و گو ها در این قسمت مفید و موثر باشد. گذشته از روحانیت انتظار می‌رود که همه آقایان در جریان های سیاسی مختلف، به این موضوع توجه کرده و با پذیریش یکدیگر و گفت و گو به گفته قرآن به رشته محکم الهی چنگ زده و از تفرقه دوری کنند. تفرقه دشمن را جسور می کند و ما برای افزایش اعتماد مردم و ناامید کردن دشمن به وحدت نیاز داریم.»

خطیب جمعه اصفهان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ورود روحانیت به جناح بندی های سیاسی چقدر در نگاه و قضاوت افکار عمومی نسبت به این نهاد تاثیرگذار است، گفت: «این رویکرد قطعا به روحانیت آسیب می‌زند. تندروی و پا از مرز مقرر شرعی و ملی فراتر گذاشتن، تبعات دارد. تبعات آن نیز این است که مردم به ما بی‌اعتماد می‌شوند. از سوی دیگر دشمنان نیز سواستفاده می کنند. ما برای اینکه اعتماد ملی و مردم را داشته باشیم باید با رفتار عقلاتی در جهت وحدت و انسجام حرکت کرده و از این طریق مانع سوءاستفاده دشمنان شویم».