البناء ادامه داد: آنچه راس در این مقاله ذکر کرده است، همنوایی زیادی با خواسته های اسرائیل دارد و تمرکز آمریکا بر حضور ایران در سوریه در حالی است که به حضور نظامی کم رنگ نیروهای آمریکایی در سوریه قانع شده اند. این مساله ارتباط مستقیمی با تحولات میدانی در سوریه دارد که باعث شده است آمریکایی ها یک گام به عقب برگردند و اینطور وانمود کنند که این راه حل سوم آنها برای توجیه عقب نشینی شان است، در حالی که صحبت در مورد مذاکره آمریکا همچنان مطرح است.

در واقع ترامپ از پوتین می خواهد کانال او در برابر ایرانی ها باشد و صرفنظر از احتمالات اشتباهی که در ارزیابی هایش از تهران دارد، پوتین می تواند نقش مهمی در هماهنگی با آمریکا در مورد تهران ایفا کند. ایالات متحده می داند که احتمال کسب دستاوردهای بیشتری برای آن در سوریه وجود ندارد، از این رو قصد دارد سوریه را به روسها واگذار کند و این تغییر مواضع امریکا در مورد سوریه نتیجه تحولات میدانی و قدرت مسکو برای اداره بازی در سوریه در سطوحی عالی است. تمایل آمریکا به عقب نشینی از سوریه روز به روز بیشتر می شود، به این امید که ترامپ بتواند به التزامهای خود که در نشست با پوتین در هلسینکی مطرح می کند پایبند باشد.