آسوشیتدپرس گزارش داد، از ۱۳۴۰ شرکت کننده در این نظرسنجی ۹ درصد اعلام کردند که فکر می‌کنند آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک شریک مطمئن است در حالی که ۸۹ درصد شک و تردیدهای خود را نسبت به اینکه آمریکا بتواند شریک امنیتی مطمئنی باشد، ابراز کردند. باقی شرکت کنندگان نیز در این زمینه نظری نداشتند.

آمار این نظرسنجی مشابه با جو سیاسی حاکم است.

این نظرسنجی تلفنی بین تاریخ ۹ تا ۱۲ ژوئیه (۱۸ تا ۲۱ تیر) انجام شده و درصد خطای آن مثبت و منفی سه درصد برآورد شده است.