تحریم های جدید آمریکا احتمالا مانع می شود تا شرکت های بیمه ای ایران از پلتفورم آی تی شرکت بیمه لویدز استفاده کنند و ارائه خدمات بیمه ای برای این کشور از سوی بیمه گران اروپایی را با دشواری هایی مواجه می سازد.

با اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، شرکت های اروپایی ارائه دهنده بیمه، بیمه اتکایی، دلالان و شرکت های کشتیرانی مبادلات تجاری با ایران را کاهش داده اند.

شرکت لویدز مستقر در لندن و دیگر شرکت های اروپایی پس از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از ژانویه 2016، پوشش اعتباری دریایی، انرژی و تجاری برای ایران تامین کردند.

برداشته شدن تحریم های ثانویه بدان معناست که شرکت های اروپایی می توانند بدون جریمه شدن از سوی آمریکا با ایران تجارت کنند. همچنین شعبات خارجی شرکت های آمریکایی اجازه می یابند تا با ایران تجارت کنند.

بروس کارنیج براون مدیرعامل شرکت لویدز گفت اعمال مجدد تحریم ها به این معنی است که بیمه گران «احتمالا» نتوانند از طریق پلتفروم لویدز، فرآیند فعالیت های تجاری با ایران را انجام دهند چراکه بخشی از آن سال گذشته به تملک شرکت آمریکایی DXCدرآمده است.

وی افزود: «شما می توانید این کار را از طریق لویدز و دیگر سازوکارهای تسویه خارج از DXC انجام دهید اما از این طریق بسیار پیچیده و بسیار گران است.»

سخنگوی لویدز گفت این شرکت به سندیکاهای بیمه توصیه کرده است که «پیش از مشارکت در فعالیت های مرتبط با ایران، توصیه های قانونی را مد نظر قرار دهند تا ریسک مواجه با تحریم را برای خود ارزیابی و تخفیف دهند.»

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ماه گذشته، مجوزهایی که اجازه می داد شعبات خارجی شرکت های آمریکایی با ایران تجارت کنند را باطل کرد.

 اقتصاد ایران بسیار به صنعت نفت وابسته است و واشنگتن می خواهد تا با تحریم ها این صنعت را از کار بیندازد، صنعتی که به بیمه دریایی برای ضمانت تجارت دریایی هم برای صادرات و هم برای واردات نیاز دارد.

اندرو باردات، مدیر ارشد اجرایی گروه بین المللی پی اند آی گفت بازگشت تحریم ها بر اپراتورهای بنادر ایران می تواند «عملا فراخوان کشتی ها و استفاده از بنادر ایران را غیرممکن سازد.»

گروه بین المللی پی اند آی یک اتحادیه از بیمه گران کشتی است که 90 درصد ناوگان دریایی جهان را برای ادعاهای خسارت آلودگی و صدمات انسانی پشتیبانی می کند.