یک مرد ۸۲ ساله هندوستانی که دارنده بلندترین ناخن جهان بود نامش را در کتاب گینس ثبت کرد." شریدهار چیلال" به مدت ۶۶ سال ناخن هایش را کوتاه نکرده بود. این مرد پس از پرواز از هندوستان به آمریکا و حضور در مراسمی در نیویورک، رکورد دارنده بلندترین ناخن جهان را به نام خود ثبت کرد. طول ناخن های او به ۹ متر می رسید. پس از پایان مراسم، ناخن های چیلال کوتاه شد.

ویدئوی لحظه کوتاه کردن ناخن های این مرد هندوستانی در یوتیوب منتشر شد و تاکنون بیش از ۱.۳ میلیون بیننده و صدها کامنت داشته است.