بی‌بی‌سی نوشت، بالون موسوم به «بچه ترامپ» که در اعتراض به سفر رئیس‌جمهور آمریکا به انگلیس به اهتزاز در آمده بود، پس از دو ساعت پرواز در آسمان لندن، از مقابل ساختمان پارلمان پایین آورده شد.

این بالون فقط دو ساعت مجوز داشت که آسمان لندن باشد.

«بچه ترامپ» از آسمان لندن پایین کشیده شد

شایان ذکر است، امروز تجمع تظاهرکنندگان مخالف ترامپ، بزرگترین تظاهرات از مجموعه تجمع‌های اعتراضی که به سفر ترامپ به انگلیس برنامه‌ریزی شده، امروز از مقابل ساختمان بی‌بی‌سی در مرکز لندن آغاز می‌شود.

معترضان یک ساعت مقابل ساختمان بی‌بی‌سی خواهند ماند و بعد به سمت میدان ترافالگار حرکت خواهند کرد. تجمع تظاهرکنندگان از هم اکنون آغاز شده و بتدریج بر شمار جمعیت در مرکز لندن افزوده می‌شود.

تظاهرات دیگری هم در چکرز -اقامتگاه خارج لندن ترزا می- در اعتراض به ترامپ برگزار شده است. کمپین مخالفت با ترامپ تقریبا در تمام جا‌هایی که رئیس جمهور آمریکا در انگلیس حضور پیدا می‌کند، برنامه تجمع اعتراضی دارد.