پایگاه تحلیلی آمریکایی «سالن» گزارشی را درباره رئیس جمهور آمریکا تحت عنوان «دستورکار جهانی دونالد ترامپ؛ طرح برتری سفیدپوستان در دنیا» منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: دونالد ترامپ مشغول تلاشی سیستماتیک برای کاهش قدرت آمریکا و احترام آن در جهان است. آمریکا قدرتمندتر از آن است که توسط یک قدرت خارجی شکست داده شود. چنین آسیبی احتمالا می‌تواند از درون و توسط رئیس جمهوری خطرناک، حزبی غیرمسئول، دهها میلیون طرفدار تمامیت‌خواه آنها وارد شود. 

سالن در ادامه می‌افزاید: نمونه روش‌هایی که ترامپ جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف می‌کند، زیاد هستند؛ ترامپ تهدید کرده است که آمریکا را از ناتو خارج کند، تقریبا در نشست اخیر گروه هفت در کبک کانادا خود را جدا کرد، با خروج از «تی‌پی‌پی» به طور موثری رهبری اقتصادی در منطقه پاسیفیک را به چین واگذار کرده است، از برجام و معاهده آب و هوایی پاریس خارج شده است.

گزارش فوق ادامه می‌دهد: دولت دونالد ترامپ بی میلی واضح و آشکاری را به موضوع حقوق بشر داشته است. در این خصوص، او تا به حد خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش رفته است. خصومت دونالد ترامپ با حقوق بشر و کرامت انسانی در اینجا متوقف نمی‌شود. در خبری که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت اما مهم بود، دولت ترامپ چند هفته پیش تلاشی را به منظور حذف عباراتی که در اسناد سازمان ملل، نژادپرسی را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی محکوم کرده بود، آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، دستورکار ترامپ برای طرفداری از سفیدپوستان، فقط محدود به آمریکا نیست، بلکه بین‌المللی است. در گزارشی که در سی‌ان‌ان منتشر شد نوشته شده بود، آندرو وپرک، کارمند وزارت خارجه آمریکا که توسط دولت ترامپ به سطح ارشدی ارتقا یافته بود، «اینکه رهبران موظف به محکومیت سخنان نژادپرستانه هستند را به چالش کشید. او بطور مکرر استفاده از کلمات ملی‌گرایی، پوپولیسم و دیگرهراسی را رد کرد.»