افتخاری و توفیقی مدیرعامل و معاون باشگاه استقلال در سال های اخیر یک بند جنجالی در قرارداد اکثر بازیکنان تیم جا دادند؛ اینکه اگر پیشنهاد خارجی داشته باشند به ازای پرداخت ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار دلار استقلال را ترک کنند. این بند باعث شد تا حالا تیام در موضع قدرت قرار بگیرد و بخواهد قرارداد جدیدی ببندد. همچنین وجود این بند باعث شد حسینی ساز رفتن را کوک کند و روزبه چشمی هم به قطر سفر کند. حالا خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که افتخاری به توفیقی دستور داده تا این بند را اگر می تواند از قرارداد بازیکنان فعلی حذف کند و در قرارداد بازیکنان جدید هم به هیچ وجه چنین شرطی را نگذارد. البته این اقدام به نوعی نوشدار پس از مرگ است چراکه وجود چنین بندی حتی در سال های گذشته باعث شد تا بازیکنان امتیازاتی از باشگاه بگیرند ولی افتخاری و توفیقی طبق گفته پیشکسوتهای باشگاه باز هم بی تجربه عمل کردند.