برای خرید آپارتمان در منطقه پونک بسته به متراژ آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد.

مظنه قیمت آپارتمان در منطقه پونک