«میگل آریا کانته» کمیسر انرژی اتحادیه اروپا امروز-پنجشنبه- گفت که این اتحادیه برای افزایش تجارت گاز طبیعی مایع با آمریکا آمادگی دارد.

وی همچنین اضافه کرد که استمرار خرید گاز از روسیه از طریق خط لوله عبور کرده از اوکراین٬ مساله استراتژیک برای اروپا بوده و اهمیت بالایی دارد.