آپارتمان‌های موجود جهت خرید در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

 

مظنه فروش آپارتمان در برخی مناطق تهران (۲۱/ تیر/۹۷)

مظنه فروش آپارتمان در برخی مناطق تهران (۲۱/ تیر/۹۷)