رویترز گزارش داد، مجلس سفلای پارلمان چک امروز -پنج‌شنبه- به کابینه چپ میانه این کشور که «آندره بابیش» نخست‌وزیر چک ریاست آن را برعهده دارد، رای اعتماد داد.

این در حالی است که این میلیاردر اهل چک در ۹ ماه گذشته تلاش داشت تا اکثریت را در پارلمان به دست آورد. 

کابینه جدید که اعضای آن از حزب آنو و سوسیال‌دموکرات هستند، بر رای اعتماد حزب کمونیست این کشور حساب می‌کرد.

این نخستین‌بار است که از زمان فروپاشی چکسلواکی در سال ۱۹۸۹ حزب کمونیست در این کشور به چنین قدرت و اعتباری رسیده است.