قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 

شاخص نفت خام برنت با یک و ۶۵ صدم درصد افزایش به ۷۴ دلار و ۶۱ سنت رسید.

از سوی دیگر، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۶۵ صدم درصد افزایش به بشکه‌ای ۷۰ دلار و ۸۴ سنت رسید. 

oild

قیمت طلا در بازارهای جهانی با یک دهم درصد افزایش به ۳۹ دلار و ۹۹ سنت رسید. 

golkd