پروژه برگزیت از آنچه به نظر میرسد پیچیده تر است و مقامات انگلیسی با موضوعی روبرو هستند که حل و فصل آن به سادگی موضوعات دیگر نیست. تناقضات این مسئله باعث شده است اختلافات شدیدی در کابینه می بوجود بیاید و استعفای جانسون وزیر امور خارجه او را هم باعث شود. 

رویای برگزیت در حال مرگ و خفه شدن است. این جمله است که جانسون پس از خروج از کابینه حملات خود را به استراتژی خروج ترزا می‌ آغاز و عنوان کرد. او در نامه استعفای خود نخست‌وزیر انگلستان را به انجام یک خروج نصفه نیمه متهم و تاکید کرد که او کشور را به سمت مستعمره شدن پیش می‌برد. استعفای بوریس جانسون تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دیوید دیویس، وزیر برگزیت در دولت نیز از کابینه خارج شد.  

دلیل اعتراض و کنار رفتن جانسون این است که چشم اندازی برای خروج از اتحادیه نمی دید. موضوع این است که پس از رای مردم به خروج از اتحادیه باید یک زمان بندی مشخص تدریجی برای خروج شکل می گرفت. اقتصاد و مسائل دیگر انگلیس در اتحادیه قفل شده است و خروج یکباره از آن مقدور نیست. این باعث آسیب به خود انگلیس و اتحادیه می شود. اما این روند بسیار سخت و نیازمند یک جراحی دردآور است. همین درد و نگرانی است که برنامه مشخصی برای این روند شکل نگرفته است. این روند نیازمند سلسله گفت و گوهای دامنه دار و مشخص بین مقامات انگلیسی و اتحادیه اروپا است که به نظر می رسد این روند نتیجه لازم را نداشته است.

استعفای وزیر برگزیت و وزیر خارجه به شکل همزمان این معنا را می رساند که برنامه خروج ترزا می حتی نزدیکترین و مرتبط ترین افراد در کابینه را هم نتوانسته است در این باره قانع کند. حال باید منتظر بود تا ببینیم جانشینان وزرای مستعفی می توانند روند مطلوب و هماهنگی برای خروج بدون درد یا لااقل کم هزینه از اتحادیه را رقم بزنند.

جرمی هانت حانشین جانسون وزیر مستعفی انگلستان از سال ٢٠١٢ تاکنون وزیر بهداشت در بریتانیا بوده است و اکنون بر صندلی وزارت خارجه نشسته است. اما در خصوص دیدگاه‌های او در حوزه سیاست خارجی و به خصوص بحث خاورمیانه بسیار مبهم است. حضور فردی با سابقه وزارت بهداشت و کم تجربه در حوزه سیاست خارجه به نظر انتخاب دقیقی برای این پست نیست و می تواند روند آینده برنامه های ترزا می را باز هم با پیچیدگی همراه کند.