برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت: «۷۰۰ میلیارد دلار یعنی بیش از مجموع ۱۰ کشور اول جهان در خصوص بودجه نظامی، خرج امور نظامی می‌کنیم که نتیجه آن، وجود ۳۰ میلیون زیرساخت ناامن و در حال فرو ریختن در کشور است.»

وی افزود: «آقای ترامپ، به جای تقاضای اختصاص هزینه بیشتر از سوی اروپا برای سلاح‌ها و و هواپیماها، چرا در زمینه تضمین خدمات درمانی برای همه، مانند آن‌ها (کشورهای دیگر) عمل نمی‌کنیم؟»