کیم جون اون در این بازدید به کارکنان مزارع دستور داده که انواع پر بازده سیب‌زمینی را بکارند. وی همچنین بر کیفیت سیب‌زمینی‌های فرآوری شده نیز نظارت کرده است.

رسانه‌ها زمان دقیق این سفر را اعلام نکرده‌اند اما کیم یونگ چول، معاون قدرتمند رهبر کره شمالی هفته گذشته به یکی از مقامات کره جنوبی گفته بود که او به یک منطقه محلی سفر کرده است.

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی

تصاویر : رهبر کره شمالی در مزرعه و کارخانه فرآوری سیب زمینی