محسن هاشمی رفسنجانی رئیس ۵۷ ساله‌ی شورای شهر تهران با انتشار پستی در  حساب توییتری خود راه‌حل خروج از انسداد مدیریتی کشور را جوانگرایی دانست و گفت در این مسیر باید سرعت بیشتری به خرج داد.

وی در توییت خود در همین راستا عملکرد مثبت محمدجواد آذری جهرمیوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان جوانترین وزیر دولت را مورد تحسین قرار داد.

هاشمی رفسنجانی در توییتر نوشت:

"برای خروج از #انسداد_مدیریتی در کشور، در استفاده از زیر ۵۰ ساله‌ها، که البته خودم با ۵۷ سال سن شاملش نمی‌شوم، باید سرعت عمل بیشتری به کار برده شود.

همانگونه که دیدیم در موضوع ارز، جوانترین وزیر کابینه محمدجواد آذری جهرمی عملکردی بهتر از مسن تر‌ها داشت."

تمجید محسن هاشمی از جوانترین وزیر دولت