رکورد مصرف برق در کشور روز دوازدهم تیرماه امسال جابجا شد. در این بین، دولت ضمن درخواست از مردم برای صرفه جویی ۱۰ درصدی، ساعات کار ادارات در تهران و برخی از دیگر شهرها را نیز تغییر داد.

در ویدیوی زیر، سهم هر انرژی در تولید برق در کشور، توان تولید داخلی، میزان واردات برق و مسائلی از این دست بررسی شده است.