خبرگزاری ریانووستی روز چهارشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه و بدون ذکر نام و مقام وی نوشت: پاسخ متقابل روسیه و اخراج دیپلمات های یونانی واکنشی رایج است که در این مواقع صورت می گیرد. 

آندره کلیموف معاون کمیسیون امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه هم به ریانووستی گفت که روسیه دو دیپلمات یونانی را اخراج خواهد کرد چرا که در غیر این صورت مسکو نمی تواند امنیت کارکنان خود را تامین کند. 

مقام پارلمانی روس تصریح کرد که روسیه هیچگاه یونان را شریک خود در اروپا ندانسته است زیرا این کشور عضو ناتو است و همین مساله کفایت می کند. 

به گزارش ایرنا، برخی رسانه های روسی ازجمله خبرگزاری اینترفاکس و ریانووستی روز چهارشنبه به تصمیم یونان برای اخراج دو دیپلمات روسی و ممنوع الورود شدن دو دیپلمات دیگر اشاره کرده و نوشتند: یونان دیپلمات های روسی را به تلاش برای جمع آوری اطلاعات در این کشور و تطمیع سیاستمداران یونانی و نیز اطلاعاتی درباره موافقت نامه یونان و مقدونیه در خصوص تغییر نام این کشور متهم کرده است. 

رسانه های روسی همچنین خاطرنشان کردند که اخراج دیپلمات های روسی از یونان، پاسخ آتن به افزایش نفوذ مسکو در این کشور و تشدید فعالیت برخی سازمان های اجتماعی روسی در یونان است. 

خبرگزاری اینترفاکس نوشت: به رغم تصمیم برای اخراج دیپلمات های روسیه، یونان به همکاری با روسیه و توسعه روابط دوستانه دو کشور بر اساس احترام متقابل امیدوار است. 

یونان تنها کشور اروپایی عضو پیمان ناتو است که با روسیه روابط گسترده دارد و دو کشور در عرصه های مختلف بایکدیگر همکاری می کنند. 

اشتراکات مذهبی (مذهب ارتدوکس) دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرده است.