شهر واراژدین که محل برپایی اردوی سرخپوشان در کرواسی است صبح امروز چهارشنبه ، شاهد بارندگی شدیدی بود و باعث شد سرخپوشان تمرین نوبت اول امروز را در سالن انجام بدهند.

* تمرین پرسپولیس در دو بخش در سالن بدنسازی و سالن فوتسال انجام شد. بازیکنان در ابتدا و انتهای تمرین به سالن بدنسازی و وزنه رفتند که مجموع این تمرینات ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید.

* شروع تمرین در سالن بدنسازی بود که در این تمرین همه نفرات حضور داشتند. بخش دوم تمرین در سالن فوتسال انجام شد.

* در سالن فوتسال در کنار کارهای بدنی، کار با توپ و بازی فوتبال هم در دستور کار قرار گرفت که در این بخش به روال روزهای گذشته، ربیع خواه، سرخپوشان را همراهی نکرد.

* سرخپوشان برای پایان دادن به تمرین خود نیز وارد سالن بدنسازی شدند و به کار با وزنه پرداختند.