غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با فارس تغییرات شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در تغییرات پیشین، آیت‌الله موحدی کرمانی، رئیس و آیت‌الله شبستری نایب رئیس جامعه روحانیت مبارز شدند. آقای تقوی، دبیر شورای مرکزی شدند و آقای پورمحمّدی هم دبیرکل شدند، که جایگاه دبیرکل، مدیریت اجرایی این نهاد است.

شورای مناطق تهران تشکیل می‌شود

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره ادامه تغییرات در ساختار تشکل متبوع خود گفت: ان‌شاءالله قرار است تهران را به چند منطقه تقسیم کنیم و شورای مناطق را به شکل انتخابی برگزار کنیم.

از استان‌ها یک عضو به شورای مرکزی اضافه می‌شود

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه از شورای مناطق، یک عضو به شورای مرکزی اضافه می‌شود، افزود: در استان‌ها هم انتخابات برگزار می‌شود و از هر استان هم حداقل یک عضو به شورای مرکزی اضافه می‌شود.

تشکل‌های اصولگرا راه را برای جوانان باز کنند

وی، درباره لزوم بازسازی تشکل‌های اصولگرا گفت: این کار، باید با گفت‌وگو و تفاهم انجام شود. تصور ما این است که این تشکل‌ها، باید بتوانند جوان‌ها را جذب کنند و راه را باز کنند تا نسل جوان نخبه، به این تشکل‌ها افزوده شود و از کمک آن‌ها به صورت جدی بهره بگیرند.

باید هم‌پیوندی در بین اصولگرایان ایجاد شود

فعّال سیاسی اصولگرا ادامه داد: تشکل‌های اصولگرا باید به هم بپیوندند و نوعی هم‌پیوندی در مجموعه این تشکل‌ها به‌وجود بیاید، به طوری که در انتخابات‌ها، یک‌دست موضع بگیرند و یک حرف داشته باشند و احیاناً یک کاندیدا پیشنهاد بدهند. این کمک خوبی خواهد کرد که این تشکل‌ها در‌ آینده، مؤثر باشد.