سقوط یک فروند هواپیما در آفریقای جنوبی دست کم ۱۹ زخمی در پی داشت.