جلسه نخست محاکمه «بلا کوواسک» در دادگاه منطقه ای بوداپست، به دلیل ماهیت محرمانه پرونده، پشت درهای بسته برگزار شد. 

دادستان های مجاری ادعا کردند که این فرد پس از عضویت در پارلمان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰، تماس های مستمری با یک مقام اطلاعاتی در سرویس مخفی روسیه برقرار کرده است. 

گفته شده است که وی از اکتبر ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۴، طیفی از موضوعات اتحادیه اروپا در ارتباط با روسیه شامل جزئیات مذاکرات مربوط به انرژی، روابط با بلاروس، آینده بخش بانکی اروپا و احتمال صدور معافیت روادید اتحادیه اروپا برای روسیه را در اختیار مقام اطلاعاتی روس قرار داده است. همچنین ادعا شده که این سیاستمدار مجاری با یک مقام روسی دیگر ملاقات داشته و اطلاعاتی را به وی داده است. 

در کیفرخواست دادگاه منطقه ای بوداپست آمده که اقدامات مقام مجاری به عملیات اطلاعاتی روسیه کمک شایانی کرده است. 

این کیفرخواست حاکی است: هدف نهایی اقدامات وی، تشکیل اردوگاهی ضد اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا به نفع روسیه بوده است.

کوواسک که از حزب ملی گرای مجارستان موسوم به «جوبیک» استعفا داده، ادعای بی گناهی کرده است و همچنان به عنوان قانونگذار پارلمان اروپا فعالیت دارد.

وی در خارج از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: امیدوارم که حقیقت دستکم برای من، پیروزی به ارمغان آورد تا به فعالیت در بروکسل برای یک سال دیگر ادامه دهم. 

براساس این گزارش، قرار است انتخابات پارلمان اروپا ماه می سال ۲۰۱۹ (اردیبهشت - خرداد ۱۳۹۸) برگزار شود. در همین حال، مقام مجاری به رغم لغو مصونیت پارلمانی اش در ارتباط با پرونده جاسوسی، همچنان از طرف اتحادیه اروپا به ماموریت اعزام می شود.