راشا تودی نوشت، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و «لی کگیانگ» نخست وزیر چین در برلین دیدار کردند و قرارداد تجاری ۲۰ میلیارد یوروئی را در راستای مقابله با جنگ تجاری آمریکا به امضا رساندند.

طرفین در جریان این دیدار، بر لزوم پایبندی به مبانی نظام تجاری چندجانبه در سایه جنگ تجاری با آمریکا تأکید کردند.

صدر اعظم آلمان در این دیدار گفت: می خواهیم قوانین سازمان تجارت جهانی را حفظ کنیم. سرمایه گذاری مستقیم زیادی هم در چین و هم در آمریکا به انجام رسانده ایم.

نخست وزیر چین نیز گفت: تجارت آزاد نقش مهمی را برای هر دو کشور و نیز برای اقتصاد جهانی ایفا می کند.