با نزدیک شدن مؤسسه مالی الیوت به تملک باشگاه میلان، احتمال بازگشت پائولو مالدینی به این باشگاه نیز قوت گرفته است.

مالکان چینی باشگاه میلان در بازپرداخت بدهی‌های خود به الیوت که تابستان سال گذشته از آن وام سنگینی گرفتند به مشکل خورده‌اند و مهلت آنها برای پرداخت ۳۲ میلیون از سود وام دریافتی‌شان به پایان رسیده و این در حالی است که آنها باید تا ماه اکتبر ۳۰۳ میلیون یوروی دیگر هم به این ‌مؤسسه پرداخت کنند. به همین دلیل احتمال انتقال مالکیت باشگاه به الیوت وجود دارد که اگر این اتفاق رخ دهد، مالدینی هم این شانس را خواهد داشت که به‌عنوان یکی از مدیران باشگاه مشغول به کار شود.

در واقع مالکان چینی که میلان را سال گذشته از سیلویو برلوسکونی خریداری کردند، در همان سال به مالدینی پیشنهاد دادند که در این باشگاه در پستی اجرایی مشغول به کار شود اما او که با سیاست‌های آنها مخالف بود پیشنهادشان را رد کرد.

اکنون طبق ادعای نشریه کوریره دلاسرا با آغاز پروسه انتقال مالکیت باشگاه میلان به الیوت، این مؤسسه اقدام به شناسایی مدیران موردنظر خود برای جایگزینی مدیران فعلی کرده و به همین منظور با پائولو مالدینی هم درباره ایفای نقش در این باشگاه مذاکره کرده است.