رویترز گزارش داد، بر اساس قانون کنونی رودریگو دوترته می‌تواند تنها تا پایان دوره شش ساله ریاست جمهوری خود یعنی تا سال ۲۰۲۲ در قدرت باشد. دوره ریاست جمهوری در فیلیپین یکدوره‌ای و شش ساله است.

 

بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید وی این امکان را خواهد داشت که برای دو دوره چهار ساله دیگر هم تصدی قدرت را در دست داشته باشد. با این حال دوترته اعلام کرد که وی در نظر ندارد که بیشتر از سال ۲۰۲۲ در قدرت بماند.

برای تبدیل این پیش نویس به قانون باید مورد تایید کنگره قرار گرفته و رفراندوم عمومی نیز درباره آن برگزار شود.

بر اساس نظرسنجی اخیر که نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند، تنها ۳۸ درصد از مردم فیلیلپین از تغییر قانون اساسی حمایت می‌کنند و ۲۹ درصد مخالف آن هستند.

بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، فیلیپین تحت یک سیستم فدرالی به ۱۸ منطقه تقسیم می شود که به هر یک از مناطق اختیارات بیشتری برای کنترل داده می شود.

بر اساس پیش نویس جدید رییس جمهور می تواند راحت‌تر از گذشته حکومت نظامی در کشور اعلام کند. در قانون کنونی تنها در زمان وقوع "شورش و تعرض"، می توان حکومت نظامی اعلام کرد.