استقلال این روزها شرایط آشفته ای دارد. امید ابراهیمی از این تیم جدا شده و گفته می شود مجید حسینی و پژمان منتظری هم پیشنهاداتی دارند و تصمیم دارند لژیونر شوند. اردوی ترکیه استقلالی ها هم هنوز وضعیت مشخصی را ندارد. وینفرد شفر سرمربی استقلال با انتشار پستی در اینستاگرام خود توضیحاتی درباره شرایط این تیم و اردوی آماده سازی داد که در ادامه می خوانید:« ما، تیم، کارکنان، میلیون ها طرفدار، هر عضو هیئت مدیره و مدیریت استقلال، همه ما با یکدیگر توانستیم فوتبال ایران و فوتبال آسیا را شگفت زده کنیم! با اشتیاق و خون آبی، با اشک و صدمات، با فریاد و توهین، با بوسه ها و آغوش، فریاد و ستایش ... ما این استقلال باشگاه ویژه ای را از یک مکان بسیار تاریک به نقطه گرم و روشن آورده ایم. ما یک موفقیت بزرگ را ایجاد می کنیم و مهمتر از همه، ما پایه ای برای موفقیت های آینده را ایجاد می کنیم. این چیزی بسیار خاص است و من خیلی خوشحال و افتخار هستم. ما این کار را با هم انجام دادیم و همه کسانی که بخشی از این سفر خسته کننده بودند حق داشتن افتخار هم داشتند. من ۵۰ سال در فوتبال کار می کنم ... مهم نیست که شما چه کاری را انجام می دهید، اگر این کار را برای ۵۰ سال انجام دهید، زمانی که متوجه شدید که شروع به شناخت بیشتر و بیشتر موقعیت ها می کنید، ساده است زیرا قبلا آن را تجربه کرده اید، اغلب موارد بیش از یک بار یا دو برابر. و اکنون من نگران هستم، زیرا الگوهای خاصی را می شناسم. ما فصل را در سطح بالا به پایان رساندیم. و در حال حاضر ناگهان ما در شرایط بسیار بحرانی هستیم. اگر ما خیلی مراقب و حرفه ای نیستیم، همه چیز را از دست خواهیم داد. پایه ای که ساخته ایم نابود خواهد شد. ما باید یک تیم قوی تر بسازیم، باید مراقب بازیکنان و کارکنانمان باشید، ما باید بهترین راه را آماده کنیم. اگر ما بر اساس پایه ای که ما آن را ایجاد کرده ایم، ساختیم، همه چیز را از دست می دهیم. 

ما همه مسئولیت را برای سنت استقلال برای میلیون ها نفر از طرفداران - بله هر طرفدار طرفدار نیز مسئولیت میلیون ها نفر دیگر از طرفداران است! ما باید با هم متحد شویم. هیچ جایگزینی وجود ندارد - ما باید - با هم کنار بیاییم! ما باید یک تیم باشیم - یک واحد، یک پیوند قوی و غیر قابل شکستن! ما باید با یک صدا صحبت کنیم و ما باید به عنوان یک عمل عمل کنیم. ما باید این کار را بکنیم زیرا طرفداران، تیم، کارکنان، هیئت مدیره، مدیریت استقلال، همه ما شایستۀ موفقیت هستند! از آنجا که ما خیلی سخت کار می کردیم، چون همه ما رنج می بردیم. فردا ما در اردوگاه ما به ترکیه میرویم و من مطمئن هستم که ما از زمان خارج از کشور برای جمعآوری و حل همه مشکلات استفاده میکنیم - به شدت بر این باور هستم که امکان پذیر است.»