رویترز گزارش داد، میزان تایید شرکت کنندگان در این نظرسنجی برای تصدی مسئولیت روند مذاکرات بریگزیت از سوی دولت انگلیس در نیمه اول سال ۲۰۱۷، ۵۵ درصد بود اما این آمار از آن زمان روندی نزولی را طی کرده است.

این نظرسنجی که از سوی شرکت “اوآربی اینترنشنال" صورت گرفته، حدود ۲۰۰۰ نفر شرکت‌کننده داشته و ۵۶ درصد آنان از عملکرد مناسب ترزا می، نخست وزیر انگلیس در خصوص مساله خروج این کشور از اتحادیه اروپا مطمئن نبوده‌ و تنها ۲۶ درصد از این رای دهندگان معتقد بوده‌اند که دولت می در مساله بریگزیت عملکرد مناسبی خواهد داشت. دیگر رای‌دهندگان نیز نظر خاصی را در این خصوص ارائه نکردند.

جانی هیلد، مدیر اجرایی شرکت اوآربی اینترنشنال در رابطه با این نظرسنجی اظهار کرد: می وزیر بریگزیت خود (دیوید دیویس) را از دست داده اما به طور روزافزون نیز در حال از دست دادن اعتماد رای‌دهندگان است.