موضوع امکان مذاکره ایران و امریکا در چهار دهه اخیر یکی از موضوعات مورد بحث همیشگی محافل دانشگاهی و رسانه ای بوده است. اینکه باید چه شرایطی شکل گیرد تا این گفت و گو شکل گیرد. اینکه در مذاکرات برجام، گفت و گوی دو جانبه و امید به حل مشکلات شکل گرفت، چرا این روند ادامه پیدا نکرد و به گفت و گوهای جامع تر ختم نشد. آیا اکنون که با خروج امریکا از برجام مسائل دو جانبه و مسائل منطقه ای می تواند پیپچیده تر از گذشته باشد، آیا این روند دوباره امکان دارد که شکل گیرد؟

ایران می تواند روی گفت و گو با ترامپ حساب باز کند یا بهتر است این دوره را از سر خود بگذراند تا در آینده فرصت های بهتری ایجاد شود؟

در این باره با شیرین هانتر استاد دانشگاه جرج تاون امریکا گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید.

 

پس از خروج امریکا از برجام فضای رسانه ای ایران و امریکا، روی موضوع مذاکره دو کشور مسائلی را مطرح کرده و این روند را مناسب برای حل مشکلات دانستند. حتی خبری مبنی بر دیدار مقامات دو کشور نیز منتشر شد که تکذیب شد.   فارغ از این موضوعات آیا با توجه به شرایط حال حاضر، و موضوعات مطرح بین دو کشور آیا در این مقطع مذاکره با امریکا درست است؟

 

 

 

متاسفانه در چهل سال گذشته هیچ وقت برای مذاکرات با امریکا از دیدگاه مقامات ایرانی مناسب نبوده است. در مورد برجام هم صحبت با امریکا در چهار چوب یک مذاکره چند جانبه بود. ایران مشکلات اساسی با امریکا دارد که فقط از طریق مذاکرات مستقیم و دو جانبه قابل حل هستند. متاسفانه برخی،  مذاکره با امریکا را مخالف منافع نظام و انقلاب می دانند. تا این طرز تفکر تغییر نکند مشکلات بر جای خواهد ماند و چشم انداز گفت و گو شکل نخواهد گرفت.

 

اگر گفت و گو شکل بگیرد چه تضمینی برای عهد نشکستن امریکا وجود دارد؟ ایران می گوید وقتی توافق شکل گرفته از سوی امریکا شکسته است چرا باید با آن مذاکره کرد؟

 

 

خروج امریکا از برجام به علت حل نشدن همان مسائل اساسی است/ اگر ایران مشکلات اصلی خود را با امریکا حل کند لزومی به تضمین نیست. اما اگر توافق مربوط به چند مسئله ثانوی باشد هیچ تضمینی وجود دارد.

 

هیات حاکم امریکا چه نگاهی به حاکمیت ایران در وضعیت فعلی دارند؟

 

 

 

نظرحکومت فعلی امریکا نظیر حکومت های سابق است. آنها ایران را یک عامل ثبات زدا و ضد امریکا و منافعش می داند. در حال حاضر هم افراد تندرویی بر ح.مت نشسته اند که روش سخت برخورد را انتخاب کرده اند و دشمنان ایران هم از فرصت استفاده کرده و وضعیت را متشنج تر می کنند.

 

آیا امکان معامله بزرگی با ترامپ وجود دارد؟

 

 

 

اگر ایران مواضع ضد امریکا خود را عوض کند امکان معامله بزرگ یا کوچک وجود دارد. اما بدون تغییر های اساسی در سیاستهای منطقه ای و بین المللی ایران امکان توافق هیچ است. امریکا این وضعیت را سعی میکند تغییر دهد و آنرا مناسب نمیداند. از این رو با وضعیت حال حاضر و مواضع کنونی این توافق قابل شکل گیری نیست.

 

 به نظرتان رفتن ایران به سمت مذاکره در این شرایط باعث نمی شود ترامپ دست بالا را گرفته و قائل به دادن امتیاز به ایران نباشد؟

 

متاسفانه موقعیت ایران در شرایط حاضر برای چانه زنی با امریکا  کمی ضعیف است و ترامپ این را می داند. ایران در شرف رفتن به سمت تحریمها قرار دارد و ترامپ تلاش می کند از این وضعیت ایران به نفع خود استفاده کند.