خبرگزاری فرانسه گزارش داد، "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا ، برت کاوانوگ را برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا معرفی کرد.