، وینفرد شفرسرمربی آلمانی استقلال در تمرین امروز (دوشنبه) تیمش به خاطر لغو وضعیت تیمش بسیار عصبانی بود. او با ورود به رختکن تیم با عصبانیت سر بازیکنان فریاد زد که زودتر وارد زمین شده و تمرین را آغاز کنند. شفر که از رفتن امید ابراهیمی خیلی ناراحت به نظر می‌رسید تمرین سنگینی را برای بازیکنان در نظر گرفت تا جایی که همه بازیکنان زیر لب غر می‌زدند که او عصبانیتش را سر آن‌ها خالی کرده است.

سرمربی آلمانی همچنین برای برخی از بازیکنان در نوبت عصر تمرین گذاشت تا بگوید با کسی شوخی ندارد.