هوا چون اینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه در پاسخ به سوال ایرنا درباره نشست وین در مورد برنامه هسته ای ایران افزود: برگزاری این نشست با توجه به اینکه اولین بار پس از نقض توافق از سوی آمریکا بود، اهمیت زیادی داشت.

وی تصریح کرد در این نشست چین و طرف های دیگر، مشارکت فعالی داشتند تا نشان دهند اجرای درست و دقیق برجام خواست آنهاست و از آن پشتیبانی می کنند.

هوا صدور بیانیه از سوی وزیران خارجه در مذاکرات روز جمعه گذشته در وین را نشانی از اراده سیاسی مثبتی دانست که در میان اعضا وجود دارد.

وی تاکید ایران بر ماندن در برجام و توضیحات طرفین برای حفظ برجام را از نشانه های سیاسی مهم و مثبت این اجلاس دانست و گفت این موضوع مهمترین دستاورد سیاسی اجلاس وزیران بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد طرف های ذی ربط در این نشست موافقت کردند برنامه اقدام هماهنگ را برای اجرای منطقی توافق و حراست از ساختار آن و پیشبرد طرح های ویژه در این خصوص ادامه دهند.

به گفته وی طرف های دیگر اجلاس از توافق بریتانیا نیز برای حضور این کشور در انتصاب مجدد تیم انتقالی راکتور آب سنگین اراک استقبال کردند.

وی تاکید کرد همچنین در این نشست وزیران خارجه عضو کمیسیون، به صورت مشترک برای رسیدن به اجماع نظر درباره مقابله با تحریم های یکجانبه ناقض مقررات بین المللی تاکید و توافق کردند.

وانگ یی وزیر خارجه چین در جریان اجلاس وین ضمن حمایت قاطع کشورش از برجام پیشنهادهای پنجگانه ای مطرح کرد مبنی بر اینکه مقررات بین المللی در اجرای برجام حاکم است و دیگر اعضا نمی توانند به دلیل تحولات داخلی سیاسی یکجانبه، علیه توافق قانون وضع کرده و اقدامی انجام دهند.

او پیشنهاد کرد توافق باید با توجه به اینکه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است بی چون و چرا اجرا شود و همزمان از ثبات خاورمیانه که در شرایط حساسی قرار دارد، حراست شود.

کنار گذاشتن تحریم های یکجانبه و اجرای دقیق توافق و همچنین استمرار گفت و گوها در فضایی شفاف و مشخص برای رسیدن به نتایج عینی با هدف حراست از صلح و ثبات منطقه از دیگر پیشنهادهای وزیر خارجه چین در اجلاس وین بود.