شرکت خطوط هوایی اتریش اعلام کرد این شرکت پروازهای خود به اصفهان و شیراز را متوقف خواهد کرد.

این شرکت در بیانیه خود آورده است که پروازهای به اصفهان و شیراز را از ماه سپتامبر متوقف می‌کند اما پروازهای با مبدأ یا مقصد تهران همچنان پابرجا خواهد بود.

طی روزهای گذشته، شرکت هواپیمایی KLM هلند نیز از توقف پروازهای خود با مبدأ یا مقصد تهران خبرداده است.

شرکت خطوط هواپیمایی اتریش که متعلق به شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان است، در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با استقبال گسترده پروازهای خود به شیراز و اصفهان مواجه شده بود.