لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در منطقه ۳ تهران به شرح زیر است: