پاسخ جالب مردم به نظرسنجی توییتری آشنا، مشاور رییس‌جمهور