در گزارش مجله اتحادیه اروپا آمده است: ۱۴ تیرماه شورای اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی علیه روسیه را با هدف اعمال محدودیت بر بخش های ویژه ای از اقتصاد روسیه به مدت شش ماه و تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تمدید کرد. 

شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه پنجشنبه گذشته با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا در این باره نوشت: این تحریم ها در مورد بخش های مالی، انرژی و دفاعی روسیه و محصولات دوگانه (نظامی و غیرنظامی) این کشور وضع شده است.

خبرگزاری اینترفاکس نیز همان روز در گزارشی نوشت: تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه، جلوگیری از دسترسی پنج سازمان و سه شرکت بزرگ انرژی و سه شرکت دفاعی این کشور به بازار اروپا را هدف گرفته است.

بر این اساس تجارت سلاح با روسیه منع می شود و صادرات محصولات دوگانه برای نیازهای نظامی نیز ممنوع و از دسترسی روسیه به فناوری های پیشرفته جلوگیری می شود.

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز هشتم تیر ماه برای تمدید تحریم های روسیه به توافق رسیده بودند.

اتحادیه اروپا در پیروی از سیاست های آمریکا از سال ۲۰۱۴ چند بسته تحریم اقتصادی علیه روسیه بخاطر دخالت در امور داخلی اوکراین و الحاق منطقه کریمه به خاک خود وضع کرده است.

همچنین جمعی از مقام های روس نیز در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.