این دستورالعمل در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب سال ۱۳۵۲، در ۳۵ صفحه به همراه ۳ ضمیمه که مبانی آن به تصویب شورای‌عالی فنی رسیده است، از نوع لازم‌الاجرا بوده و برای تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور در پروژه‌های غیرصنعتی که به صورت سه عاملی اجرا می‌شوند، ابلاغ می‌شود.

به موجب این گزارش، دستورالعمل حاضر در قراردادهایی که از تاریخ اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ منعقد می‌شود، با رعایت مواردی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.