بری که به تازگی از تعطیلات تابستانی بازگشته است، با انتقاد از برخی جریان های سیاسی که روند تشکیل دولت را به تعطیلی کشانده اند، گفت: فرار از مسئولیت درست نیست؛ ما، کشور و مردم، از فروپاشی اقتصادی چه چیزی به دست می آوریم؟

حدود شش هفته از معرفی «سعد الحریری» به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه می گذرد، اما به دلیل وجود اختلاف درباره سهمیه گروه ها در دولت، این ماموریت به سرانجام نرسیده است.

رئیس پارلمان لبنان، وضعیت کشورش را وخیم توصیف کرد و اظهار داشت: پیش از این درباره وضعیت اقتصادی سخت و دشوار هشدار دادم و دوباره می گویم که نباید وضعیت آن گونه که بوده و همین طور که حالا به آن رسیدیم، باقی بماند.

وی گفت: وضعیت بد است، بدتر از بد؛ باید با این وضعیت مقابله کنیم.

بری یادآور شد: ما از ابتدا همه نوع کمکی برای تسهیل روند تشکیل دولت انجام دادیم و معتقد بودیم که فضا برای تشکیل سریع دولت مساعد است، از این رو انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس را تا پس از تشکیل دولت به تعویق انداختم؛ اما اکنون و آن گونه که به نظر می رسد، هنوز کارها در جا می زند.

وی با تاکید بر این که «باید روی تشکیل سریع دولت کار کرد» خاطر نشان کرد: اگر اوضاع همین طور ادامه یابد، نخست جلسه مجلس را برای انتخاب کمیسیون های پارلمان برگزار می کنم، تا ساختار مجلس که نباید فلج بماند، شکل بگیرد و پس از آن اگر امر اقتضا کرد، جلسه ای برای بررسی وضعیت فعلی برپا خواهم کرد.

رئیس پارلمان لبنان، هشدار داد که پیامدهای منفی وضعیت این کشور آن دامنگیر همه اقشار جامعه می شود و به پای کل دولت، مجلس و همه نیروهای سیاسی نوشته می شود.

بری، درباره معیارهای تشکیل کابینه هم گفت: نمی خواهم در جزئیات دخالت کنم، اما این معیارها باید برای همه یکسان باشد. 

وی همچنین از وجود تاثیر خارجی در به تعطیلی کشاندن روند تشکیل دولت ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که نمی خواهم درباره آن صحبت کنم، چرا که چیزی در دست ندارم تا روی آن تاکید داشته باشم.