کارلوس کی روش به مسئولان فدراسیون فوتبال گفته تا زمانی که به قول هایشان عمل نکنند، کار در تیم ملی را آغاز نمی کند. او دقیقا دو شرط دارد؛ اول اینکه تمام برنامه ها سر موقع و بازیکنان مدنظرش برگزار شود و دوم اینکه هزینه اردوها و بازی های دوستانه از همین حالا تامین شود. ولی به نظر می رسد برای ادامه همکاری مشکلاتی وجود دارد چراکه اولین اردوی ایران در شهریورماه با بازی های لیگ قهرمانان آسیا تداخل دارد! کی روش با توجه به فیفادی ها ۱۰ روز اردو برای ایران در نظر گرفته که با بازی های لیگ قهرمانان تداخل دارد.