رون جانسون، سناتور جمهوریخواه پس از سفر به روسیه معتقد است که تحریم های فعلی آمریکا علیه روسیه موثر نیستند و بر این باور است که مقامات واشنگتن باید برای اعمال مجازاتهای بیشتر بر قدرتمندان روسی دوباره تلاش کنند.

وی پس از سفر این هفته خود به روسیه به واشنگتن اگزماینر گفت: به نظرم از شنیدن این حرف به شدت تحت تاثیر قرار خواهید گرفت که تحریم ها علیه روسیه واقعا جواب نمی‌دهند.

او گفت که درحالیکه تحریم ها واقعا تاثیر اقتصادی به همراه ندارند، به نظر اقداماتی که صاحبان صنایع نزدیک به پوتین را هدف قرار دهند، موثرتر خواهند بود.

جانسون دراین باره گفت: احساس می‌کنم تحریم های هدفمند علیه حامیان حکومت روسیه و اعضای دولت، اقداماتی هستند که واقعا بهترین فرصت برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار آنهاست.

در ماه مارس دولت ترامپ به دلیل مداخله در انتخابات سال ۲۰۱۶  تحریم هایی را علیه ۵ سازمان روسی و ۱۹ شهروند این کشور اعمال کرد.