دادگاه کیفری نینوا حکم اعدام یکی از تروریست‌های داعش را بعد از محکومیت وی به کشتن ۱۶ غیرنظامی گروگان گرفته شده در بیمارستان دولتی موصول و کار گذاشتن صدها مین در منطقه برطله از توابع شهرستان الحمدانیه صادر کرد.این متهم در درگیری‌های داعش از جمله درگیری‌ها علیه نیروهای امنیتی در منطقه عین الصفره که ۲۵ روز به طول انجامید و درگیری‌های منطقه الکویر شرکت داشت.

 در بیانیه‌ای رسمی آمده است که دادگاه کیفری نینوا حکم اعدام یکی از تروریست‌های داعش را بعد از محکومیت وی به کشتن ۱۶ غیرنظامی گروگان گرفته شده در بیمارستان دولتی موصول و کار گذاشتن صدها مین در منطقه برطله از توابع شهرستان الحمدانیه صادر کرد.

به گفته قاضی، عبد الستار بیرقدار، سخنگوی رسمی شورای عالی قضایی عراق این متهم در درگیری‌های داعش از جمله درگیری‌ها علیه نیروهای امنیتی در منطقه عین الصفره که ۲۵ روز به طول انجامید و درگیری‌های منطقه الکویر شرکت داشت.