درحالی که دروازه بان دوم پرسپولیس در اردوی پرسپولیس به شدت خبرساز شده بود، به نظر می رسد درحال بازگشت به ایران است. گفته می شود درویش وند دچار یک بیماری ویروسی چشمی شده است و برای مداوا به ایران خواهد آمد.