این رای در خصوص پرونده موسوم به &#۳۹; حمله به پارلمان&#۳۹; صادر شده است .

۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۱ ( ۲۵ آبان ۸۹ ) ده ها تن از شهروندان کویتی به همراه نمایندگان معترض به ساختمان پارلمان این کشور هجوم بردند. 

معترضان خواستار استعفای نخست وزیر به دلیل فاش شدن دریافت رشوه از سوی شماری از نمایندگان پارلمان این کشور بودند.

این گزارش می افزاید : دادگاه تجدید نظر کویت همچنین یک نماینده کنونی و یک نماینده سابق پارلمان را هم از اتهام انتسابی تبرئه کرد.

در این پرونده ۵ شهروند کویتی هم به سه سال و نیم حبس و دو شهروند دیگر به دو سال حبس محکوم شدند.