بلومبرگ گزارش داد، یک روز پیش از آغاز به کار رسمی رجب طیب اردوغان به عنوان رییس جمهور سیستم جدید ترکیه، بیش از ۱۸ هزار نفر از کارکنان این کشور از مشاغل دولتی اخراج شدند.

بر اساس آخرین حکم دولتی صادر شده تحت وضعیت فوق العاده در ترکیه، نزدیک به ۹ هزار پرسنل پلیس و بیش از ۶ هزار نفر از مسوولان در ارتش، نیروی دریایی و هوایی و هم چنین نزدیک به ۲۰۰ نفر از دانشگاهیان از کارشان برکنار شدند.

ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام کرد. تحت این وضعیت هزاران نفر از مردم ترکیه بازداشت، اخراج و تعلیق شدند.